Svátek Uvedení Páně do chrámu

03. 02. 2020

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. .

Úklid centra připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne.

Bohoslužby v týdnu jsou v pondělí, středu a pátek v 18.00, v úterý je v 17.00 bohoslužba slova a adorace, ve čtvrtek je mše v 7.00 a po ní soukromá adorace do 9.00, v sobotu je mše v 8.00.

Ve středu je památka sv. Agáty, ve čtvrtek sv. Pavla Mikiho a druhů, v pátek je první pátek, zasvěcený úctě Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

Prosíme dárce, aby si v sakristii vyzvedli daňová potvrzení.

V sobotu bude každoroční karneval dětí. Začátek v 14.30. Srdečně zveme.