Svátek Svaté rodiny

30. 12. 2019

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30.

V úterý je připomínka sv. Silvestra, poslední den občanského roku. Sejdeme se v 16.00 na poděkování za přijatá dobrodiní v uplynulém roce a při prosbě o požehnání do roku nového.

Ve středu je Slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to svátek s povinnou účastí na mši sv., podobně jako Hod Boží. Bohoslužby budou v 9.00 a 10.30.

Úklid kostela vykoná ve čtvrtek odpoledne skupina mladších žen. Modlitby matek opět po prázdninách začnou 14. ledna.

V pátek bude památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, v pátek Nejsvětějšího jména Ježíš. Je to zároveň první pátek v měsíci. Po mši vystavíme Nejsvětější svátost a pomodlíme se litanii k Božskému Srdci Ježíšovu.

Hledáme ochotné a obětavé tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek. Zapište se prosím na seznam v šatně.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem nasadili pro rozkvět farnosti a připravovali jste vánoční svátky.