Svátek Křtu Páně

13. 01. 2020

Bohoslužby: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Dnes končí vánoční doba.

Úklid kostela připadá pro skupinu mládeže v úterý po adoraci. Prosíme o uložení vánoční výzdoby. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Ve středu bude po mši schůze farní rady.

Ve čtvrtek bude památka sv. Antonína Velikého, opata a poustevníka, v pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Příští neděle bude 2. v mezidobí. Bohoslužby budou jako obvykle a bude při nich sbírka na stavbu kostela. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky.

Tradiční ples farností Královo Pole a Lesná se uskuteční v pátek 24. 1. v společenském centru Sýpka v Medlánkách. Vstupenky jsou v prodeji každou neděli od 10 do 10:30 hodin v šatně Duchovního centra. Organizátoři budou zároveň vděčni za případné dary do tomboly. Děkujeme.

V sobotu 8. února bude každoroční karneval dětí.

Farnost Obřany zve dnes v 16.30 do farního sálu na přednášku Dr. Radka Mezuláníka Děti, mládež a média – jak je vést.