Slavnostní požehnání nového kostela

31. 08. 2020

Přijměte pozvání na slavnostní žehnání nového kostela zasvěceného blahoslavené Marii Restitutě v Brně na Lesné.

 

Požehnání nového kostela se koná v sobotu 12. září 2020 v 11:00 hod.

 

Kostel požehná pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul.

Při mši sv. se uskuteční sbírka na vybavení kostela.

 

Doporučujeme využít veřejnou dopravu. Vzhledem k množství očekávaných hostů bude parkování osobních vozů velmi obtížné. V případě nutnosti využití vlastního automobilu doporučujeme přijet ke kostelu, nechat vystoupit spolucestující a vozidlo zaparkovat na nedalekých veřejných parkovištích (u prodejny Albert, pod poliklinikou, u prodejny Lidl či Penny – obě tyto mohou být zpoplatněny).

 

Vezměte si prosím s sebou roušku na ústa a nos.

 

Za římskokatolickou farnost Brno-Lesná
P. Mgr. Pavel Hověz, farář