Slavnost Zjevení Páně

06. 01. 2020

Slavnost Zjevení Páně, lidově Svátek sv. Tří králů, slavíme už dnes.

Bohoslužby: 7.30, 9.00 za farníky a dobrodince a 10.30. Domů si můžete odnést svěcenou vodu, kadidlo a křídu.

Úklid kostela připadá dle dosavadního rozpisu na úterý dopoledne pro skupinu starších žen. Modlitby matek opět po prázdninách začnou až 14. ledna.

V úterý v 18.30 se opět sejde šachový klub.

Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční doba.

Tradiční ples farností Královo Pole a Lesná se uskuteční v pátek 24. 1. v společenském centru Sýpka v Medlánkách. Vstupenky jsou v prodeji každou neděli od 10 do 10:30 hodin v šatně Duchovního centra. Organizátoři budou zároveň vděčni za případné dary do tomboly. Děkujeme.

Mnohokrát děkujeme všem, kdo jste se jakýmkoliv způsobem nasadili pro rozkvět farnosti a připravovali jste vánoční svátky.