Roušky v kostele a instrukce k současné situaci v kostelích

21. 09. 2020

Na základě vývoje epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od čtvrtka 10. září k opětovnému zavedení povinnosti nosit roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách budov, tedy včetně kostelů.

Více v článku zde.

 

Otec biskup píše instrukce k současné epidemiologické situaci.

Mohou se konat shromáždění, včetně náboženských do 1000 osob venku, do 500 osob uvnitř. Uvnitř je akce limitována počtem míst k sezení, může být přítomno max. 10 osob, které místo k sezení nemají.

S ohledem na tato nařízení uděluji pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do rizikových skupin, dispenz od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě. Také doporučuji všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. Dále žádám všechny o dodržování hygienických předpisů, které se dají zjednodušeně označit jako „3R“ : používání roušek, dezinfekce rukou a bezpečné rozestupy.

V kostelích a kaplích odstraňte z kropenek vodu, při bohoslužbách vynechte výzvu k pozdravení pokoje a zajistěte pravidelné větrání kostela či kaple. Přijímání bude na ruku.

Prosím, abyste všechna nařízení přijímali jako výraz ohleduplnosti a zodpovědnosti vůči druhým.

Stejně jako na jaře, i nyní vám všem děkuji za trpělivost a zodpovědnost v nesení nejistoty, obav a strachu druhých. A také o druhé. Bůh nás provází časem zkoušky, ve kterém zakoušíme křehkost světa, vlastní křehkost i křehkost nebo pevnost mezilidských vztahů. Možná proto, abychom si uvědomovali nejen úžasný dar života i povolání, ale abychom s vděčností děkovali také za to, co jsme dosud brali jako naprosté samozřejmosti.

Prosím o vzájemnou modlitbu.

Ze srdce žehná + Vojtěch