Program v DC Brno-Lesná na říjen 2018

10. 09. 2018

Pořad bohoslužeb v DCBL:  

 Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý, čtvrtek a sobota  v 07:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin

 

Neděle 7. října 2018: Připomeneme si 14. výročí otevření Duchovního centra na Lesné.

Při všech mších svatých vzpomeneme toto výročí a poskytneme další informace o průběhu stavby nového kostela na Lesné.

V 18.00 hodin se pak zde uskuteční koncert pěveckého sdružení Boni discipuli.

 

Od 4.září v DC probíhá výstava JAN ZRZAVÝ A BENÁTKY. Jedná se o reprodukce 25 obrazů, které přední český malíř daroval svým přátelům v kapucínském klášteře v Benátkách. Zajímavé  fotografie i texty osvětlují méně známé kapitoly ze  života Jana Zrzavého, jehož umělecké dílo se vyznačuje výrazným duchovním účinkem.

Společnost, která pečuje o jeho odkaz, připravila o něm komponovaný kulturní pořad, který u nás provede

v neděli 14. října v 17.00 hodin. (Viz plakátky.)

 

Neděle 28. října 2018 – v den výročí odsouzení k trestu smrti (r. 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků blahoslavené sestry Marie Restituty Kafkové si tyto události výrazně připomeneme.

Po třetí mši sv., která skončí v 11.30 hodin uspořádáme opět Hodinu otevřených dveří, kdy si všichni zájemci mohou podrobněji prohlédnout staveniště nového kostela bl. Marie Restituty (Heleny Kafkové) v doprovodu a s případným výkladem stavbyvedoucího zhotovitelské firmy.

Znovu připomínáme, že se jedná se o husovickou rodačku Helenu Kafkovou, později řádovou sestru pracující ve vídeňské nemocnici, kde se stala obětí nelítostného fašistického režimu a byla nespravedlivě odsouzena nacistickou justicí přes protesty významné veřejnosti 29. října 1942 a později 30. března 1943 popravena gilotinou v témže městě. Vzpomeneme na ni jako mučednici, která byla papežem Janem Pavlem II. blahoslavena. Takže věřící na Lesné rozhodli, že nový kostel ponese její jméno.

Bližší informace najdete opět na vývěsce a panelové výstavce v Duchovním centru a na našem webu.

 

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na naší nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

 

Kromě zde uvedených anoncí, má ŘK farnosti Brno – Lesná ještě další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo v DC. Pokaždé vás všechny srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek také něco vyberete.