Program v DC Brno-Lesná na listopad 2018

22. 10. 2018

Pořad bohoslužeb v DCBL: POZOR změna od 1. listopadu 2018 !

Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin
Každé úterý až v 17:00 pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací Nejsvětější svátosti
Každý čtvrtek v 7:00 hodin
Každou sobotu mše sv. až v 8:00 hodin
Každou neděli: v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin

Další možností účasti na bohoslužbě je každý pátek v 16:00 hodin v kapli sv. Ludmily přímo v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná. Zde slouží účastníkúm mši sv. výpomocný kněz Římskokatolické farnosti Brno-Lesná P. PhDr. Karel Cikrle.
Viz https://dcbl.rajce.idnes.cz/Kaple_sv._Ludmily_v_Domove_pro_seniory_Okruzni/

Tyto změny jsou vyvolány vyšší vytíženosti a současnými možnostmi našich kněží.

Sobota 3. listopadu 2018 Tradiční odpolední farní pouť do Křtin s návštěvou tamního hřbitova a nádherného barokního kostela a s aktivní účastí tam na slavnostní mši sv. v 17:00 hodin. Sraz účastníků na místním hřbitově v 16:15 hodin. Podrobnosti přímo v DCBL.
Vzpomínejte také s láskou a vděčností na vaše nejbližší, příbuzné a známé, kteří nás již předešli na věčnost.

Průběžná zpráva o stavbě nového kostela na Lesné

V současné době je dokončována věž kostela, instalace vnitřního točitého schodiště, dokončování vyhlídky ve výšce 31 m na velkou část našeho města od jihovýchodu až na jihozápad, prostor pro budoucí zvonkohru a zastřešení tohoto prostoru.
Pokračují práce na vlastním kruhovém korpusu kostel, který by měl vyrůst do výše cca 18 m po kupoli tak, aby byl zakryt do konce tohoto roku.
Probíhají dokončovací práce na podzemních garážových stáních, které pojmou v cílové podobě celkem 40 motorových vozidel a tím bude umožněno zájemcům z blízkého okolí chráněné parkování. Tak se o něco uvolní venkovní parkovací místa, kterých je stálý nedostatek.
Dále se pracuje v budoucím obytném traktu na potřebných řemeslnických a odborných moderních technologiích jako např. vytápění tepelnými čerpadly, zateplování, zabezpečovací technice a podobně.
Připravuje se i venkovní opláštění kostela.
V současné době je prostavěno asi 40 milionů, všechny peníze na stavbu, jejíž náklady se vyšplhají na cca 100 milionů bez vnitřního vybavení kostela jsou výhradně z darů a prostředků věřících, podporovatelů a sympatizantů z celé naší republiky i některých sousedních států, nespotřebovávají se žádné veřejné finanční prostředky, ani investor nedostal od nikoho žádné dotace na tuto náročnou stavbu.
Je potěšitelné, že stavba zatím probíhá v dobré kvalitě a investor je s prací a chováním zhotovitelské firmy spokojen. Drobná zdržení s obstaráváním potřebného stavebního materiálu se zhotovitelská společnost snaží operativně řešit. Na vše odborně dohlíží profesionální technický dozor investora a odborný koordinátor bezpečnosti práce. Jednou za každých čtrnáct dnů probíhají Kontrolní dny za účasti odborných pracovníků a operativně se řeší případné problémy. V těchto dnech to bude již 30. Kontrolní den od zahájení stavby. Kromě toho se k důležitým záležitostem zdárného pokračování stavby schází pracovní skupina investora, generálního projektanta a dalších důležitých poradců. Naše veřejnost je o průběhu stavby informována Harmonogramem veřejně vyvěšeným na dveřích vchodu do Duchovního centra. Další zajímavostí je poměrně značný zájem různých médií, které o průběhu stavby občas veřejnost informují či přinášejí docela objektivní reportáže.
Veškerá snaha investora, generálního projektanta a zhotovitelské firmy se soustřeďuje na dokončení celého areálu během příštího roku, kdy by měl být slavnostně otevřen a vysvěcen.

Informace a podrobnosti o všech akcích jsou přímo v DC nebo na nové webové stránce https://farnostlesna.cz . Zde také najdete FOTOALBUM farnosti, kde můžete aktuálně obrazově sledovat postup výstavby nového kostela Bl. Marie Restituty (husovické rodačky Heleny Kafkové).

Kromě zde uvedených anoncí, má ŘK farnosti Brno – Lesná ještě další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Pokaždé vás všechny srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek také něco vyberete.

Přejeme vám krásné dušičkové podzimní dny a děkujeme vám za vaši podporu a přízeň.