Program pro období protivirových opatření (slavnost Ježíše Krista Krále)

21. 11. 2020

Bohoslužby je možno konat pro veřejnost v počtu do 20 účastníků. Věřící mají dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučujeme sledovat mše sv. v Televizi Noe nebo v Rádiu Proglas.

Obecně: Otec Pavel je přítomen v kanceláři každý den od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin (v sobotu a neděli v 9 – 12 h.) pro individuální pastorační službu. Můžete se přijít pomodlit, požádat o rozhovor s knězem, o sv. zpověď nebo sv. přijímání (je nutno o ně požádat). Pokud v kostele nikdo není a jsou-li vnitřní dveře v předsíni zavřeny, choďte vchodem dosavadního Duchovního centra a zvoňte u dveří.

Mše sv. budou slouženy na objednané úmysly v nepravidelnou dobu, aby se zabránilo účasti větší jak 20 osob.

Prosíme, abyste si odebírali vzadu v kostele objednané výtisky Katolického týdeníku a Světla. Velké množství nám jich zbývá a prohlubuje se tím finanční ztráta, kterou farnost utrpěla tím, že se nekonají nedělní sbírky. Dále je možné si vzadu zakoupit brožuru Uvedení do adventu a množství dalších publikací a upomínkových předmětů.

 

Aktuální program pro týden 22. – 29. 11.

Pondělí: Kostel otevřen 9.00 – 12.00, v 10.00 pohřební mše sv. Odpoledne kostel uzavřen pro natáčení televize.

Úterý: Kostel otevřen 9.00 – 11.00, odpoledne uzavřen pro natáčení.

Středa: Kostel otevřen 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00.

Čtvrtek: Kostel otevřen 9.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00. Ve 13.00 pohřební mše sv.

Pátek: Kostel otevřen 9.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00.

Sobota a neděle: Kostel otevřen 9.00 – 12.00.

 

Neděle 29. 11. je 1. adventní. Začíná nový liturgický rok. Při bohoslužbách vám požehnáme adventní věnce.

Zpět