Program DC Brno-Lesná na září 2019

26. 08. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– září 2019

Skončily letní prázdniny i hlavní doba dovolených, takže opět nastane původní režim bohoslužeb pro vás:

Pořad bohoslužeb v DCBL již v normálním sledu počínaje nedělí 1. září 2019:  

 Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 Vítáme zejména školáky a studenty a přejeme jim dobré vykročení do nového školního roku.

V minulých dnech byly vytištěny a z tiskárny dodány nové stolní kalendáře pro rok 2020 se zajímavými poutními i méně známými kostely jihovýchodní Moravy v uměleckém ztvárnění kreslíře a ilustrátora pana Jana Heraleckého. Nové kalendáře jsou určeny především jako poděkování a malé dárky našim mnohým podporovatelům, dárcům a sympatizantům při přípravě stavby nového kostela na Lesné. Vizualizace stavby je v tomto novém kalendáři též obsažena. Proto je nabízíme i široké veřejnosti, kdy si je vážní zájemci mohou přímo v DCBL Brno, Nezvalova 13 také prohlédnout a případně za malý finanční příspěvek vyzvednout.

A nyní několik informací o průběhu zásadní dostavby Duchovního centra na Lesné nového římskokatolického kostela:

  1. září 2019 to budou přesně dva roky, kdy byla stavba nového kostela bl. Marie Restituty zahájena.

Za tu dobu stavba pokročila tak daleko, že můžeme hovořit o určitém finále. Stavba by měla být zcela dokončena nejpozději v únoru příštího roku, ale velkou snahou zhotovitelské firmy je ukončit ji do konce roku letošního. Již v těchto dnech kolemjdoucí mohou vidět současný stav výstavby a finalizace exteriéru. V měsíci září či říjnu tohoto roku chceme opět seznámit širokou veřejnost s aktuálním stavem výstavby na „Hodině otevřených dveří“. Děkujeme všem za velkou podporu, zájem a pochopení.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde zveřejněných akcí, má ŘK farnost Brno-Lesná další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC nebo také na uvedené webové stránce. Všechny vás také prostřednictvím Severníku srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné a slunečné podzimní dny.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná