Program DC Brno-Lesná na únor 2020

26. 01. 2020

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– únor 2020

 Neděle 2. února 2020 – svátek Hromnice:

S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie.

Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.

Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den se v kostelích světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken domovů a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.

Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

 

Sobota 8. února 2020 ve 14.30 hodin:

Tradiční dětský karneval na téma „Dávní i nedávní obyvatelé naší planety“

Vítání jsou všichni s jakoukoliv maskou.

 

Pravidelný chod bohoslužeb v DCBL:  

 Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

S velkou radostí oznamujeme, že stavební firma již ukončila venkovní práce na stavbě nového kostela, podle povětrnostních podmínek odstraňuje i drobné škody na přilehlých komunikacích a terénu. Ještě pokračují drobné dokončovací práce uvnitř areálu, aby byl připraven k závěrečné kolaudaci. Slavnostní požehnání nového kostela je naplánováno na 1. květen 2020. Naši věřící tak dostanou velký dar tohoto veřejně prospěšného díla, které poslouží nejen obyvatelům pěkného velkého sídliště Lesná, ale bude tak po padesátiletém přání, velké obětavosti a úsilí velmi důstojnou, účelnou a moderní sakrální stavbou tuto aglomeraci dovybavující a obohacující.

Tím také vzniklo v podzemí tohoto kostela asi 22 nových parkovacích míst. Zájemci se mohou hlásit přímo v DC.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná