Program DC Brno-Lesná na únor 2019

29. 01. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13
– únor 2019

Sobota 2. února 2019 – svátek Hromnice:
S příchodem křesťanství byl nahrazen původní význam Hromnic v katolický svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve též Očišťování Panny Marie.
Svátek připomíná událost z evangelií (Lk 2,22-38), kdy Ježíšova matka Maria přinesla podle židovského obyčeje svého syna 40. dne po narození do jeruzalémského chrámu, aby jej zasvětila jako prvorozeného Bohu. Zde se setkává s prorokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Od tohoto Simeonova proroctví o Ježíši-světle pochází zvyk, který se začal šířit zřejmě od 11. století: v tento den se v kostelích světily svíčky „hromničky“, které se během bouřek zapálené dávaly do oken domovů a měly spolu s modlitbou chránit před bouřkami. Tímto dnem také dříve končila vánoční doba a sklízely se betlémy z chrámů, často i z domácností.
Protože je tradičně tento svátek spojován také s ochotou zasvětit svůj život poslání, které člověk dostává, je dnes v katolické církvi tento svátek slaven také jako Den zasvěceného života (tj. řeholníků a řeholnic).

Neděle 17. února 2019 v 16.00 hodin:
V rámci Národního týdne manželství se uskuteční beseda nad knihou Manželství není přežitek, která vyšla v říjnu 2018. Mezi spoluautory publikace patří například brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, olomoucký pomocný biskup Josef Nuzík a doc. Aleš Opatrný. Jednáme o účasti někoho ze spoluautorů publikace, kteří by se besedy zúčastnili a zájemce srdečně zveme.
Ve městě Brně totiž proběhne ve dnech 11. až 17. února 2019 Národní týden manželství pod záštitou 1. náměstka primátora Mgr. Petra Hladíka a o připravovaných aktivitách bude dosti široce publikováno, včetně letáčků v tramvajích.
Na besedě také budou informace o Duchovním centru Blahoslavené Marie Restituty a P. Martina Středy a o probíhající stavbě nového kostela.

Sobota 23. února 2019 v 15.30 hodin:
Tradiční dětský karneval na téma „Jména září v kalendáři – Dělej čest svému jménu“
Oblečení podle jmen osobností, pohádkových bytostí a všech, jejichž jméno nebylo v historii zapomenuto.

Pravidelný chod bohoslužeb v DCBL:

Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin
Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti
Každý čtvrtek v 7:00 hodin
Každou sobotu v 8:00 hodin
Každou neděli: v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Dle možností výpomocného kněze farnosti Lesná také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v DC nebo na nové webové stránce https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná