Program DC Brno-Lesná na srpen 2019

26. 07. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– srpen 2019

 

 POZOR ZMĚNA!

Pořad bohoslužeb v DCBL po dobu prázdnin:  

 Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátostí

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli  v 7:30 a 9:00 hodin

 

Tak tedy po dobu letních prázdnin jsou každou neděli pouze dvě mše, a to v 7:30 a 9:00 hodin.

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle 1. září 2019.

 

Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

  

Také v době prázdnin bude v neděli 25. srpna uskutečněn audiopřenos bohoslužby z Duchovního centra Brno-Lesná prostřednictvím rádia Proglas v 9:00 hodin.

Pokud budete na cestách či dovolených, můžete této nabídky zcela volně využít.

Letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit v DC u organizátorů.

 

Stručná informace o průběhu stavby nového kostela na Lesné:

Stavba tohoto náročného sakrálního díla pomalu a jistě směřuje do finální fáze. Práce nyní pokračují dle harmonogramu. Jen krátce: dokončuje se zasklívání horního pásu oken, pokračují práce na dokončování kovových konstrukcí spojovací lávky s věží, probíhá montáž kovového točitého schodiště ve věži až k vyhlídce na Brno.  Připravuje se umělecké provedení Křížové cesty a začínají práce na netradičním pojetí venkovní fasády podle návrhu brněnského umělce Petra Kvíčaly. Další práce se odehrávají v interních částech stavby, jako dokončování různých potřebných rozvodů, elektrických instalací, probíhají finální omítky apod. Různá média i skupiny návštěvníků projevují neobvyklý zájem o tuto netradiční stavbu pro obyvatele sídliště Lesná, která by mohla být i novodobým architektonickým skvostem zajímavým nejen pro Brno, naši Moravu a možná i s přeshraničním dosahem… Na měsíc září plánujeme další „Hodinu otevřených dveří“, pokud to technické a bezpečnostní podmínky dovolí.

Podle dosavadních ohlasů věříme, že tato stavba po úplném dokončení pozitivně zaujme širokou laickou i odbornou veřejnost.

Znovu podotýkáme, že celá stavba je financována výhradně z podpory a darů věřících, sympatizantů, drobných podnikatelů a bez jakýchkoliv státních a veřejných prostředků. Všem těmto dobrovolným dárcům a podporovatelům patří naše velké poděkování, uznání a vděčnost.

Další, zejména obrazové materiály ze stavby kostela a odkazy si můžete prohlédnout na nové webové stránce naší farnosti: https://farnostlesna.cz .

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné prožití druhého měsíce prázdnin a dovolených a zejména šťastné návraty. Osvěžte se a načerpejte hodně sil i pěkných zážitků, ale buďte vždy rozumní a opatrní zejména řidiči a vaše děti.

Jednáme i o dalších aktivitách, proto informace a podrobnosti o všech akcích budou uveřejněny přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Římskokatolická farnost Brno-Lesná