Program DC Brno-Lesná na prosinec 2019

18. 11. 2019

 

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– prosinec 2019 a začátek ledna 2020

 

 Úterý 3. prosince  2019 ve 13:00 hodin nově Mikulášská nadílka ve škole na Blažkově ulici.

 Neděle 8. prosince 2019 v 15:00 hodin tradiční Mikulášská besídka s nadílkou a programem v Duchovním centru pro všechny malé i velké děti. Ty si budou moci během celého odpoledne vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách – soutěže, kvízy a pod.

Úterý 10. prosince  2019 ve 16:30 hodin návštěva dětí naší farnosti v Domově seniorů Kociánka, kde zdejším dědečkům a babičkám zazpívají vánoční koledy a písně a předají jim případně drobné dárečky.

 Středa 11. prosince 2019 od 14 hodin balení napečeného cukroví do balíčků pro nemocné a opuštěné spoluobčany a v následujících dnech roznášení po bytech, nemocnicích a domovech.

 

Sobota 14. prosince 2019 v 10:00 hodin slavnostní bohoslužba s požehnáním 16 zvonů ulitých Zvonařstvím paní Leticie Dytrychové z Brodku u Přerova pro novou zvonohru dokončovaného kostela v Brně-Lesné za účasti paní zvonařky. Hlavním celebrantem bude sídelní biskup brněnské diecéze Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle. Upřímně vás zveme.

 

Pořad bohoslužeb v DCBL o Vánocích 2019:  

Úterý    24. 12. 2019 Štědrý den:  Bohoslužby v 15:30 hodin – první vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi s hudbou a zpěvem mládeže a také ve 22:00 hodin – „Půlnoční“ slavnostní vánoční mše se zpěvem chrámového sboru.

Středa  25. 12. 2019 Hod Boží vánoční:         Bohoslužby v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Čtvrtek    26. 12. 2019 Svátek sv. Štěpána:    Bohoslužby v 9:00 a 10:30 hodin. V 15:00 hodin: Zpívání koled a recitace dětí u Jesliček v Duchovním centru. Přednesou i své prosby a dostanou perníčky také s vánočními myšlenkami.

Úterý   31. 12. 2019 Svátek sv. Silvestra:  Bohoslužba v 16:00 na poděkování za právě uplynulý rok 2019.

 

Středa  01. 01. 2020 Nový rok:  Novoroční bohoslužby v  9:00 a 10:30 hodin.

 

Dále již v normálním pořádku:

Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 

Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 

AKCE FARNÍ CHARITY NA VÁNOCE 2019

  • ZAPOJÍME SE OPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. PROSÍME KOLEDNÍKY A JEJICH VEDOUCÍ, ABY SE NÁM NAHLÁSILI CO NEJDŘÍVE, ABYCHOM MOHLI TUTO POŽEHNANOU AKCÍ DOBŘE PŘIPRAVIT, A POMOHLI LIDEM V NOUZI.

Tato tříkrálová sbírka se uskuteční ve dnech 2. až 14. ledna 2020 v počtu patnácti označených skupinek dětí s dospělým doprovodem.

Prosíme také obyvatele Lesné o vstřícné přijetí těchto dobrovolných koledníků.

 

Duchovní správa přeje všem čtenářům našich stránek pěkné, klidné a radostné prožívání adventu, Vánočních svátků a požehnaný vstup do nového roku 2020.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a také za váš velký zájem a vstřícný přístup k novému areálu kostela v naší farnosti.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘKF Brno–Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná