Program DC Brno-Lesná na prosinec 2018 a začátek ledna 2019

19. 11. 2018

Neděle 2. prosince 2018 od 15:00 hodin hudební odpoledne, kde si návštěvníci mohou zazpívat s harmonikářem a hráčem na harmonium Lubomírem Vaďurou jeho repertoár i písně na přání.

Neděle 9. prosince 2018 v 15:00 hodin tradiční Mikulášká besídka s nadílkou pro všechny malé i velké děti. Ty si budou moci během celého odpoledne vyzkoušet své dovednosti v několika disciplínách – soutěže, kvízy a pod. A samozřejmě se mohou těšit na příchod sv. Mikuláše i s andělským a čertovským doprovodem a s dárečky. Srdečně zveme všechny děti i jejich doprovod.

Středa 19. prosince 2018 v 16:30 hodin návštěva dětí naší farnosti v Domově seniorů Kociánka, kde zdejším dědečkům a babičkám zazpívají vánoční koledy a písně a předají jim případně drobné dárečky.

Po novém roce se opět zapojíme do tradiční Tříkrálově sbírky, prosíme o nahlášení koledníků a vedoucích skupinek co nejdříve a také obyvatele Lesné o vstřícné přijetí těchto označených koledníků.

Pořad bohoslužeb v DCBL o Vánocích 2018:

Pondělí 24. 12. 2018 Štědrý den: Bohoslužby v 15:30 hodin – první vánoční bohoslužba pro rodiny s dětmi s hudbou a zpěvem mládeže a také ve 22:00 hodin – „Půlnoční“ slavnostní vánoční mše se zpěvem chrámového sboru.
Úterý 25. 12. 2018 Hod Boží vánoční: Bohoslužby v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.
Středa 26. 12. 2018 Svátek sv. Štěpána: Bohoslužby v 9:00 a 10:30 hodin. V 15:00 hodin: Zpívání koled a recitace dětí u Jesliček v Duchovním centru. Přednesou i své prosby a dostanou perníčky také s vánočními myšlenkami.
Pondělí 31. 12. 2018 Svátek sv. Silvestra: Bohoslužba v 16:00 na poděkování za právě uplynulý rok 2018.

Úterý 01. 01. 2019 Nový rok: Novoroční bohoslužby v 9:00 a 10:30 hodin.

Dále již v normálním pořádku:
Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin
Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti
Každý čtvrtek v 7:00 hodin
Každou sobotu v 8:00 hodin
Každou neděli: v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Dle možností výpomocného kněze farnosti Lesná také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

AKCE FARNÍ CHARITY NA VÁNOCE 2018

• 3. 12. V PONDĚLÍ V 15. 00 HOD. BALÍME PERNÍČKY NA MIKULÁŠE
• FARNÍ CHARITA PROSÍ DONÉST NAPEČENÉ CUKROVÍ DO ÚTERÝ 11. 12. DOPOLEDNE
• 12. 12. VE STŘEDU V 15.00 HOD. BUDEME PŘIPRAVOVAT BALÍČKY S CUKROVÍM PRO NEMOCNÉ A OPUŠTĚNÉ
• PŘÍPRAVA TEXTŮ A MYŠLENEK NA VÁNOCE A NOVÝ ROK
• ZAPOJÍME SE OPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY. PROSÍME KOLEDNÍKY A JEJICH VEDOUCÍ, ABY SE NÁM NAHLÁSILI CO NEJDŘÍVE, ABYCHOM MOHLI TÚTO POŽEHNANOU AKCÍ DOBŘE PŘIPRAVIT, A POMOHLI LIDEM V NOUZI.

Duchovní správa přeje všem čtenářům Severníku pěkné, klidné a radostné prožívání Vánočních svátků a požehnaný vstup do nového roku 2019.
Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a také za poměrně vstřícný přístup ke stavbě nového kostela v naší farnosti.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v DC nebo na nové webové stránce https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.
Římskokatolická farnost Brno-Lesná