Program DC Brno-Lesná na listopad 2019

20. 10. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13 – listopad 2019

Pořad bohoslužeb v DCBL:  

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Ve dnech 28. října až 14. listopadu 2019 se po České republice uskuteční „Putování Relikvie sv. Vincenta de Paul“ a poněvadž na Lesné působí malá komunita řádových sester Vincentek, navštíví i Duchovní centrum Brno-Lesná. Připutuje sem v pátek 1. listopadu v 17 hodin, kde bude přivítána místním farářem p. Pavlem Hovězem a poté bude následovat duchovní program až do 21. hodiny, jež je zveřejněn na nástěnce v DC. Velkou zajímavostí bude prezentace života a díla tohoto světce, jehož životním motem bylo krédo „Milosrdná láska získává svět“.  Svatý Vincenc z Pauly, též francouzsky Vincent de Paul (24. dubna 1581 až 27. září 1660) byl francouzský kněz, zakladatel kongregace lazaristůSpolečnosti dcer křesťanské lásky – Vincentek, reformátor francouzské církve a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Je tedy patronem charity, vězňů, zajatců, bezdomovců a nemocnic. Rozloučení s touto Relikvií pak bude v sobotu 2. listopadu po mši svaté celebrované P. Jánem Jakubovičem CM v 8 hodin.

Sobota 2. listopadu 2019 Tradiční odpolední farní pouť do Křtin s návštěvou tamního hřbitova a nádherného barokního kostela a s aktivní účastí tam na slavnostní mši sv. v 17:00 hodin. Sraz účastníků na místním hřbitově v 16:15 hodin. Podrobnosti přímo v DCBL.

Vzpomínejte také s láskou a vděčností na vaše nejbližší, příbuzné a známé, kteří nás již předešli na věčnost.

 

V neděli 3. listopadu 2019 se v DC Brno-Lesná uskuteční farní pouť na památku 29. října 1942. Je to významný den – 77. výročí odsouzení k trestu smrti (r. 1942) patronky Duchovního centra a patronky zdravotníků sestry Marie Restituty Kafkové, kdy si tyto události výrazně připomeneme.

Slavnostní mši svatou v 10:30 hodin bude celebrovat Mons. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský.

Po této mši sv., která skončí v 11.30 hodin, uspořádáme opět slibovanou Hodinu otevřených dveří, kdy si všichni zájemci mohou podrobněji prohlédnout pomalu končící výsledek stavby nového kostela bl. Marie Restituty (Heleny Kafkové) v doprovodu a s případným výkladem stavbyvedoucího zhotovitelské firmy JBS.

Na vlastní oči tak můžete vidět stav nového kostela na Lesné těsně před dokončením.

Znovu připomínáme, že tato nedělní slavnost je věnována jediné blahořečené narozené v Brně. Jedná se o husovickou rodačku Helenu Kafkovou, později řádovou sestru s respektem a láskou  pracující ve vídeňské nemocnici, kde se stala obětí nelítostného fašistického režimu a byla nespravedlivě odsouzena nacistickou justicí přes protesty významné veřejnosti právě 29. října 1942 a později 30. března 1943 popravena gilotinou v témže městě. Vzpomeneme na ni jako mučednici, která byla papežem Janem Pavlem II. blahoslavena. Takže věřící na Lesné se rozhodli, že nový kostel ponese její jméno. Bližší informace najdete opět na vývěsce a panelové výstavce v Duchovním centru a na našem webu.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na naší nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených anoncí, má ŘK farnosti Brno – Lesná ještě další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo v DC. Pokaždé vás všechny srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek také něco vyberete.

Přejeme vám krásný podzim a děkujeme vám za vaši návštěvu, podporu a přízeň.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná