Program DC Brno-Lesná na leden 2020

21. 12. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– leden 2020

Naše děti o Vánocích předvedly v Domově důchodců Kociánka zdejším babičkám a dědečkům Jesličkovou slavnost (vánoční scénky, tanec a koledy), rovněž tak přímo v Duchovním centru.

Další aktivity Duchovního centra Brno-Lesná:

Akce s dětmi: připravily vánoční ozdoby, pozdravy pro nemocné a perníčky, zvonečky a hvězdičky z papíru s myšlenkami, které roznášely nemocným a opuštěným lidem na Lesné s vánočním cukrovím, které napekly ženy z naší farnosti – více než 100 balíčků.

Pro dobro lidí v nouzi a charitativní účely se v lednu zapojíme také do Tříkrálové sbírky, bude tak koledovat pod dohledem dospělých kolem 50 koledníků.   Prosíme, nezavírejte před nimi dveře a buďte vstřícní. Děkujeme.

Pravidelný chod bohoslužeb v DCBL:  

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 Ještě si dovolujeme upozornit na úterý   31. 12. 2019 – svátek sv. Silvestra:  Bohoslužba bude v 16:00 na poděkování za právě uplynulý rok 2019.

 Středa  01. 01. 2020 Nový rok:  Novoroční bohoslužby v  9:00 a 10:30 hodin.

 Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Duchovní správa přeje všem čtenářům Severníku hezký, radostný a požehnaný vstup do nového roku 2020 a aby se vám v něm dařilo dle vašich přání a představ. S velkou radostí oznamujeme, že stavební firma již ukončila venkovní práce na stavbě nového kostela, podle povětrnostních podmínek odstraní i škody na přilehlých komunikacích. Ještě pokračují drobné dokončovací práce uvnitř areálu, aby byl připraven k závěrečné kolaudaci. Slavnostní požehnání nového kostela je naplánováno na 1. květen 2020. Naši věřící tak dostanou velký dar tohoto veřejně prospěšného díla, které poslouží nejen obyvatelům pěkného velkého sídliště Lesná, ale bude tak po padesátiletém přání, velké obětavosti a úsilí velmi důstojnou, účelnou a moderní sakrální stavbou tuto aglomeraci dovybavující a obohacující.

Při této příležitosti nabízíme zájemcům o kryté parkování k pronájmu asi 20 nových parkovacích míst v podzemí nového kostela. Můžete se hlásit v DC.

Děkujeme Vám za Vaši podporu, toleranci, pomoc a přízeň a přejeme pokojný a úspěšný rok 2020.

 

Římskokatolická farnost Brno-Lesná