Program DC Brno-Lesná na leden 2019

21. 12. 2018

Program v Duchovním centru Nezvalova 13
– leden 2019

Naše děti o Vánocích předvedly v Domově důchodců Kociánka zdejším babičkám a dědečkům Jesličkovou slavnost (vánoční scénky, tanec a koledy), rovněž tak přímo v Duchovním centru.

Další aktivity Duchovního centra Brno-Lesná:
Akce s dětmi: připravily vánoční ozdoby, pozdravy pro nemocné a perníčky, zvonečky a hvězdičky z papíru s myšlenkami, které rozdávaly nemocným a opuštěným lidem s vánočním cukrovím, které napekly ženy z naší farnosti – více než 100 balíčků.

Pro dobro lidí v nouzi a charitativní účely se zapojíme také do Tříkrálové sbírky, bude koledovat pod dohledem dospělých kolem 50 koledníků. Prosíme, nezavírejte před nimi dveře a buďte vstřícní. Děkujeme.
• Neděle 6. ledna 2019 od 17 hodin: Vánoční koncert hudební skupiny Živé rytmy pod vedením Mgr. Jany Kubové
• Neděle 20. ledna 2019 od 17 hodin: Benefiční koncert známého a populárního brněnského souboru Big Band Mr. Swing Brno
• Některou volnou lednovou neděli ještě připravujeme pokračování úspěšného pokračování příběhů V hlavní roli Kája Mařík. Farnost Brno-Lesná a redakce webu www.kajamarik.cz vás zvou na promítání příběhů Káji Maříka. Jedná se o amatérský seriál, který pod jménem Mauí chuapec z Radošovec zrealizovali nadšenci ze skupiny Rodzina Veseuá (společenství dětí a mládeže ze slovenských Radošovec), přenáší poprvé za 90. let od jejich vzniku příběhy Káji a Zdeni na filmové plátno. Káju si radošovští přestěhovali na Slovensko. Díky tomu se můžete seznámit také s osobitým záhorským jazykem a s místním prostředím a kroji.
Bližší informace přímo v Duchovním centru a na plakátu, který bude k tomuto pořadu také vydán.

Pravidelný chod bohoslužeb v DCBL:

Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin
Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti
Každý čtvrtek v 7:00 hodin
Každou sobotu v 8:00 hodin
Každou neděli: v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Dle možností výpomocného kněze farnosti Lesná také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Ještě si dovolujeme upozornit na pondělí 31. 12. 2018 – svátek sv. Silvestra: Bohoslužba bude v 16:00 na poděkování za právě uplynulý rok 2018.

Úterý 01. 01. 2019 Nový rok: Novoroční bohoslužby v 9:00 a 10:30 hodin.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v DC nebo na nové webové stránce https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Duchovní správa přeje všem čtenářům Severníku hezký, radostný a požehnaný vstup do nového roku 2019 a aby se vám v něm dařilo dle vašich přání a představ. S velkou radostí oznamujeme, že stavební firma stihla již postavit věž a korpus nového kostela do výše 9,15 m a bude podle povětrnostních podmínek pokračovat potřebnými pracemi na tomto projektu veřejně prospěšného díla pro věřící i ostatní obyvatele našeho pěkného velkého sídliště. Realizací náročného díla se konečně splní padesátileté úsilí o dovybavení této velké aglomerace také důstojnou a moderní sakrální stavbou.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, toleranci a přízeň.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná