Program DC Brno-Lesná na květen 2019

26. 04. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13 – květen 2019

Pořad bohoslužeb v DCBL:  

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 Středa 1. května (státní svátek) v 11:00 slavnostní mše svatá na počest 125. výročí narození bl. Marie Restituty husovické rodačky Heleny Kafkové. Bude to pocta této významné brněnské osobnosti, obviněné a zatčené nacistickým režimem na jejím nemocničním působišti ve Vídni  a také v tomto městě přes četné protesty světové veřejnosti popravené stětím. Před téměř 21 lety byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou a očekává se její svatořečení. Tato blahoslavená vzácná a výborná řeholní zdravotní sestra je spolupatronkou DC ŘKF Brno-Lesná  a bude jí zasvěcen i budovaný kostel na tomto sídlišti. Proto si také připomeneme malou vzpomínkou na poklepání základního kamene a požehnání tehdy vápnem vyznačeného staveniště budoucího nového kostela právě před dvěma roky. Při této příležitosti bude možné prohlédnout si v rámci Hodiny otevřených dveří současný stav rozestavěného kostela a získat informace o jeho dokončování.

Hlavním celebrantem slavnosti bude Rmus.D. Marian Rudolf Kosík OPraem., opat premonstrátského řádu v Nové Říši.

Ve středu 8. května (státní svátek) se uskuteční tradiční poutní zájezd do významného evropského poutního místa rakouského Mariazell se zastávkou na dalším poutním místě Maria Taferl.

Zájemci se mohou ještě přihlásit přímo v DC.

Každou květnovou neděli (pokud to dovolí počasí) v 18:00 hodin bude v krásném prostředí u kaple sv. Antonína pod Lesnou probíhat tradiční májová pobožnost.

První bude mimořádně již ve středu 1. května.

Letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit v DC u organizátorů.

 

Informace o stavbě kostela na Lesné

Celá stavba zatím probíhá dle stanoveného harmonogramu, který je veřejně vyvěšen na vstupních dveřích DC.

Má být postupně dokončena během roku. Děkujeme všem spoluobčanům za trpělivost a omlouváme se za určitá nepohodlí a omezení v blízkosti stavby.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné a slunečné jarní dny.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde zveřejněných akcí, má ŘK farnost Brno-Lesná další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC nebo také na uvedené webové stránce. Všechny vás také prostřednictvím Severníku srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná