Program DC Brno-Lesná na duben 2020

22. 03. 2020

Vážení přátelé!

Měli jsme jsme pro vás připravený přehled plánovaných akcí zejména na velkonoční měsíc duben 2020. Vzhledem k závažným okolnostem, které nastaly prakticky na celém světě, rozhodnutí naší vlády a církevních činitelů, musíme tuto závažnou skutečnost respektovat a na dobu neurčitou (do odvolání) zrušit. Týká se to i slavnostního otevření a požehnání nového kostela na Lesné, který je právě v této době dokončen. Jakmile to okolnosti dovolí, budete informováni.

Náš plánovaný dubnový program přesto pro vaši informaci uvádíme i když je již irelevantní. Ale jde nám všem hlavně o zastavení virové pohromy, která postihla všechny světadíly. Věříme, že s pomocí Boží a s obětavým nasazením zdravotníků, dalších složek záchranného systému a také s vaší uvědomělou kázní a obětavostí a modlitbami bude koronavirus úspěšně poražen a my se budeme opět poučeni a s novou radostí scházet…

 

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– duben 2020

Pozor: Neděle 29. března 2020 ve 2 hodiny v noci začíná letní čas!

Neděle 5. dubna 2020 tzv. Květná neděle: Při všech bohoslužbách tohoto dne zazní zpívané Pašije, tj.  Zpráva o umučení Ježíše Krista.

Pořad bohoslužeb v DCBL o Velikonocích 2020:  

 Čtvrtek        9. dubna:  Obřady Zeleného čtvrtku od 18.00 hodin

Pátek        10. dubna:  Obřady Velkého pátku od 18.00 hodin (půst od masa i jídla do sytosti) – státní svátek

Sobota      11. dubna:  Obřady Velikonoční vigilie (Vzkříšení) od 20.00 hodin

Neděle      12. dubna:  Hod Boží velikonoční, bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin se zpěvem chrámového sboru v 9 a 10.30 hodin

Pondělí     13. dubna:  Pondělí velikonoční, bohoslužby v 7.30 a 9.00.

 

Dále již v normálním sledu:

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 

Pátek 1. květen 2020 (státní svátek):  Slavnostní bohoslužba v 10:00 hodin u příležitosti 126. výročí narození husovické rodačky Heleny Kafkové – blahoslavené Marie Restituty, patronky farnosti Lesná. V rámci vzájemných přátelských vztahů se této bohoslužby zúčastní také hosté a ctitelé blahoslavené Marie Restituty z Vídně, kde tato jediná brněnská blahoslavená rodačka a řeholnice působila v řádové nemocnici jako vynikající vrchní zdravotní setra. Krutý nacistický režim ji 18. února 1942 nechal zatknout přímo na operačním sále za to, že odmítla odstranit z prostor nemocnice krucifixy a byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. 29. října 1942 byla odsouzena k smrti a 30. března 1943 sťata gilotinou.

V tuto dobu se také slavnostně otevře všem zájemcům nově vybudovaný kostel na sídlišti Brno-Lesná za účasti mnoha hostů, příznivců a podporovatelů a bude požehnán brněnským pomocným biskupem Mons. Ing. Mgr. Pavlem Konzbulem, Dr.

Také vy všichni jste vítáni 1. května v 10:00 hodin. Celý slavnostní pořad bude přenášet TV NOE.

Každou neděli v měsíci květnu 2020 budou v 18:00 hodin v případě dobrého počasí tradiční „Májové pobožnosti“ u kaple sv, Antonína pod Lesnou (U Antoníčka).

 Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné a požehnané prožití Velikonoc a hezké jarní dny.

 

Informace a podrobnosti o všech akcích, případné změny přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz

 

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná