Program DC Brno-Lesná na duben 2019

25. 03. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– duben 2019

Neděle 14. dubna 2019 tzv. Květná neděle: Při všech bohoslužbách tohoto dne zazní zpívané Pašije, tj.  Zpráva o umučení Ježíše Krista.

 

Pořad bohoslužeb v DCBL o Velikonocích 2019:  

Čtvrtek      18. dubna:  Obřady Zeleného čtvrtku od 18.00 hodin

Pátek        19. dubna:  Obřady Velkého pátku od 18.00 hodin (půst od masa i jídla do sytosti) – státní svátek

Sobota      20. dubna:  Obřady Velikonční vigilie (Vzkříšení) od 20.00 hodin

Neděle      21. dubna:  Hod Boží velikonoční, bohoslužby v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin se zpěvem chrámového sboru

v 9.00 a v 10.30 hodin

Pondělí     22. dubna:  Pondělí velikonoční, bohoslužby v 7.30 a 9.00.

Dále již v normálním sledu :

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Středa 1. květen 2019 (státní svátek):  Slavnostní bohoslužba v 11:00 hodin u příležitosti 125. výročí narození husovické rodačky Heleny Kafkové – blahoslavené Marie Restituty, patronky farnosti Lesná. V rámci vzájemných přátelských vztahů se této bohoslužby zúčastní také hosté a ctitelé blahoslavené Marie Restituty z Vídně, kde tato jediná brněnská blahoslavená rodačka a řeholnice působila v řádové nemocnici jako vynikající vrchní zdravotní setra. Krutý nacistický režim ji 18. února 1942 nechal zatknout přímo na operačním sále za to, že odmítla odstranit z prostor nemocnice krucifixy a byla obviněna z šíření protinacistických materiálů. 29. října 1942 byla odsouzena k smrti a 30. března 1943 sťata gilotinou.

Ve středu 1. května 2019 po mši v cca 12 hodin také hodláme umožnit zájemcům prohlídku staveniště nového kostela v rámci Hodiny otevřených dveří.

Každou neděli v měsíci květnu 2019 budou v 18:00 hodin v případě dobrého počasí tradiční „Májové pobožnosti“ u kaple sv, Antonína pod Lesnou (U Antoníčka).

 

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásné a požehnané prožití Velikonoc a hezké jarní dny.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .

 

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.