Program DC Brno-Lesná na červen 2019

28. 05. 2019

 

Pořad bohoslužeb v DCBL:  

 

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 

Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 

Počínaje nedělí 7. července – po dobu letních prázdnin – budou každou neděli pouze dvě mše, a to v 7:30 a 9:00 hodin.

Pravidelný pořad nedělních bohoslužeb bude opět obnoven od neděle 1. září 2019.

 

Čtvrtek 13. června v 18:00 bude oslavena mší svatou v pěkné přírodě u kaple Antoníček pod Lesnou památka významného světce sv. Antonína z Padovy, kterému je tato pěkně udržovaná kaple zasvěcena. V tento den je pamatováno i na všechny nositele tohoto jména.

Neděle 16. června v 15:00 hodin tradiční každoroční pouť u kaple Sv. Antoníčka pod Lesnou se mší svatou. Hlavním celebrantem letos opět bude hostující kněz, spolucelebrantem pak farář Mgr. Pavel Hověz z Brna-Lesné. Na obou mších (13. června a 16. června) zazní zde i prosby za úspěšné pokračování a dokončení stavby kostela na Lesné.

Letní tábor pro děti naší farnosti se uskuteční v termínu od 3. do 10. srpna na faře v Opatově u Třebíče. Cena 2 500 Kč. Děti je možné přihlásit v DC u organizátorů.

V předstihu upozorňujeme, že jako každé prázdninové měsíce, tak i letos bude v červenci a srpnu omezen duchovní pořad bohoslužeb a pobožností v DC Brno-Lesná.

Bližší informace v příštím Severníku a na vývěsce v DC.

Na všechny naše akce vás co nejsrdečněji zveme.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a přízeň a přejeme krásnou přípravu a posléze i prožití prázdnin a dovolených. Osvěžte se a načerpejte hodně sil a pěkných zážitků. Dětem, studentům i jejich rodičům přejeme spokojené a radostné výsledky z celoroční snahy školní a studující mládeže.

Jednáme i o dalších aktivitách, proto informace a podrobnosti o všech akcích budou uveřejněny přímo v  DC nebo na webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Římskokatolická farnost Brno-Lesná