Program DC Brno-Lesná na březen 2020

25. 02. 2020

 

Program v Duchovním centru Nezvalova 13

– březen 2020

Pozor: Neděle 29. března 2020 ve 2 hodiny v noci začíná letní čas!

Pravidelný chod bohoslužeb v DCBL:  

Každé pondělí, středa a pátek  v 18:00 hodin

Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti

Každý čtvrtek v 7:00 hodin

Každou sobotu v 8:00 hodin

Každou neděli:  v 7:30,  9:00 a 10:30 hodin.

 Další možností návštěvy bohoslužby je také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

 Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v  DC nebo na nové webové stránce  https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

S velkou radostí oznamujeme, že stavební firma již ukončila venkovní práce na stavbě nového kostela, podle povětrnostních podmínek odstraňuje i drobné škody na přilehlých komunikacích a terénu. Ještě pokračují drobné dokončovací práce uvnitř areálu, aby byl připraven k závěrečné kolaudaci. Slavnostní požehnání nového kostela je naplánováno na 1. květen 2020. Naši věřící tak dostanou velký dar tohoto veřejně prospěšného díla, které poslouží nejen obyvatelům pěkného velkého sídliště Lesná, ale bude tak po padesátiletém přání, velké obětavosti a úsilí velmi důstojnou, účelnou a moderní sakrální stavbou tuto aglomeraci dovybavující a obohacující.

Tím také vzniklo v podzemí tohoto kostela asi 23 nových parkovacích míst. Zájemci se mohou hlásit přímo v DC.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná