Program DC Brno-Lesná na březen 2019

09. 03. 2019

Program v Duchovním centru Nezvalova 13
– březen 2019

Středa 6. března 2019 – Popeleční středa:
Popeleční středa (lat. dies cinerum) je v římskokatolickém liturgickém kalendáři první den postní doby. Následuje čtyřicetidenní půst spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní doby nezapočítávají, poněvadž se za postní dny nepovažují. Z časového hlediska tedy Popeleční středa připadá na 46. den před Velikonoční nedělí. Pro každý rok platí jiné datum Velikonoc, což ovlivňuje i stanovení data Popeleční středy.
Náboženský význam
Popeleční středa je dnem přísného postu a připomínkou pomíjivosti pozemského života. Znamenání popelem tzv. Popelec doprovází udělovatel slovy: Čiňte pokání a věřte evangeliu nebo Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. Katolický křesťan je takto veden, aby zůstal nezávislý na skutečnostech pomíjivých a věnoval pozornost hodnotám trvalým – duchovním.

Neděle 31. března 2019 je již 4. neděle postní.
Pozor: Ve 2 hodiny v noci začíná letní čas!

Pravidelný pořad bohoslužeb v DCBL:

Každé pondělí, středa a pátek v 18:00 hodin
Každé úterý v 17:00 hodin pouze bohoslužba slova se sv. přijímáním a následnou adorací před Nejsvětější svátosti
Každý čtvrtek v 7:00 hodin
Každou sobotu v 8:00 hodin
Každou neděli: v 7:30, 9:00 a 10:30 hodin.

Dle možností výpomocného kněze farnosti Lesná také každý pátek v 16:00 v kapli Sv. Ludmily v Domově pro seniory, Okružní 29, Brno-Lesná.

Na různé dotazy občanů procházejících kolem stavby u Duchovního centra Brno-Lesná oznamujeme, že po zimní technologické přestávce stavební firma opět stavbu nového kostela rozjela naplno, pokračuje na obvodové římse korpusu, dále na dalších konstrukcích směřujících ke spojovací lávce mezi věží a kupolí vlastního tělesa kostela a realizuje další potřebné práce uvnitř celé náročné stavby. Věřící obyvatelé našeho pěkného a velkého sídliště Lesná i ostatní občané zde žijící by se tak měli již brzo dočkat po padesátiletém úsilí hodnotné stavby občanského vybavení důstojnou a moderní sakrální stavbou včetně věže s pěknou vyhlídkou na naše město a jižní Moravu.
Děkujeme Vám za Vaši podporu, toleranci a přízeň, omlouváme se všem za dočasné problémy v okolí této náročné stavby.

Informace a podrobnosti o všech akcích přímo v DC nebo na nové webové stránce https://farnostlesna.cz .

Kromě zde uvedených akcí, má ŘK farnosti Brno – Lesná rozpracovány další aktivity a aktuální pořady, takže je dobré sledovat vývěsky přímo na DC. Všechny vás na oznámené pořady srdečně zveme a věříme, že si z našich nabídek určitě něco vyberete.

Přejeme vám méně shonu, více klidu a zamyšlení nad vlastním konáním v předvelikonočním čase a také hezké jarní dny.

Římskokatolická farnost Brno-Lesná