Pouť u kaple sv. Antonína

30. 05. 2020

V neděli 14. června v 15.00 bude pouť u kaple sv. Antonína.

Hlavním celebrantem bude o. Ignác Majvald, františkán z Husovic.