Pokyn duchovního správce ke koronavirové nákaze

11. 03. 2020

Je vhodné, aby:

věřící nad 80 let zůstali doma (dle sčítání účastníků bohoslužeb jde o 86 návštěvníků), totéž aby zvážili věřící mezi 75 a 80 lety (dalších 39), věřící střední generace přišli raději na mši v 7.30 a aby na mši rodiče nebrali děti předškolního věku (napočítáno 27) a na mši přišel jen jeden z rodičů (odhadem dalších 10 osob). Tím by se počet účastníků dostatečně snížil. Jde o to, aby se věřící rovnoměrně rozptýlili na všechny tři mše. Počítám s tím, že někteří věřící všech věkových kategorií využijí dispenze od účasti na bohoslužbě, dané o. biskupem. Není dispenz od slavení Dne Páně.

Modleme se za postižené a za zdraví nás všech.

P. Pavel