Pokyn biskupa ke koronavirové nákaze

11. 03. 2020

Pro farnosti brněnské diecéze vydávám níže uvedené pokyny a žádám, abyste je ve farnostech uplatnili.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji v brněnské diecézi
dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Ježíše Krista můžeme v těchto případech přijímat duchovně, tedy vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.

• Jste povinni zajistit, aby se žádné mše svaté neúčastnilo více než sto osob (hrozí sankce do výše 3 miliony korun).
• Je možné využít technické možnosti, které se dnes nabízejí, například nabídnout přenos mše prostřednictvím webkamery.
• Vybízím k domácí četbě Písma, k modlitbám, ke společnému sledování přenosů bohoslužeb.
• Starší a nemocní ať se bohoslužeb účastní prostřednictvím televizního, rozhlasového nebo internetového přenosu.
• Věřící, kteří mají příznaky respiračních nemocí, mají podezření z nákazy koronavirem nebo se cítí oslabeni, ať se zdrží účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.
• Doporučuji dočasně odstranit z kropenek svěcenou vodu.
• Doporučuji umístění dezinfekčních gelů ke vstupu do kostela.
• Svaté přijímání přijímejte na ruku.
• Obřad pozdravení pokoje vynechejte.

Prožíváme zvláštní a nejisté období, kdy všichni hledají, jak se v něm zorientovat. Zvlášť vybízím věřící k modlitbám a abyste zvláště při mších svatých naléhavě prosili Pána o pomoc
a požehnání.

Váš biskup Vojtěch
V Brně dne 11. 3. 2020