Opustená babička vystupovala z električky, pomohla som jej s nákupom, pozvala ma do bytu. Bola tiež úplne sama, manžel jej zomrel a dcéra sa o ňu nestarala. Veľmi prosila, aby som ju navštívila, že nikto za ňou nepríde a trpí samotou a smútkom, že dcéra už veľa rokov u nej nebola. Mala veľmi rada buchty a kapustnicu, tak sme jej vždy niečo dobrého uvarili, aj slivkové gule, ktoré milovala od svojej mladostí, ale už si ich nevedela uvariť. Pani Dobromila mala ťažký život, manžela jej zabili komunisti, aby neprezradil veci, ktoré vedel, lebo pracoval vo výskume, tak sa jej nevrátil jedného dňa z práce. Mali jednu dcérku a tá nemala o mamku záujem, len keď jej prišiel dôchodok. Na Vianoce stále čakala svoje vnúčatká, ale nadarmo. Tak sme jej viac rokov nosili vianočné jedlo, zákusky a vianočku. Pri našej návšteve som sa vždy s ňou pomodlila, ešte si pamätala základné modlitby z detstva. Nepristupovala tiež k sviatosti od prvého svätého prijímania. Po mnohých návštevách som jej dala zázračnú medailku na krk a odovzdala som ju našej Mamke, nech sa o ňu postará. Dobromilu sme vzali do kostola a prijala sviatosti, všetko som jej napísala na papier, ľútosť a spolu s ňou i hriechy, ktoré si ešte pamätala, lebo už jej pamäť veľmi nefungovala a choroby pribúdali. Bola šťastná, že si dala život do poriadku, a že sa zmierila s Bohom. Vždy mi prízvukovala pri návštevách, že vy ste jediná, s kým prehovorím a s kým sa poteším. Ale na moje prekvapenie sa objavila dcéra u nej a nechcela ma pustiť k nej do bytu, nadávala, ale babička ju stíšila, to je moje sestrička a nosí mi eucharistiu, duchovnú posilu. Tak som išla za babičkou, začali sme sa modliť. Vyletela a začala zúriť ako sám diabol, že ona si nepraje, aby sa matka modlila, že nikdy na to nebola a chcela ma vyhodiť. Pocítila som silu diabla, ako neznáša, keď niekto s vierou prijíma sviatosti, otvárala okná a zúrila, že som musela odísť, aj napriek tomu, že matka sa rozplakala, aby mi nenadávala, že sa o ňu nestarala dlhé roky . Bola to smutná skúsenosť aj pre mňa, že dcéra nedovolí svojej matke, aby mohla duchovne sa posilniť na cestu do večností. Modlime sa aj za tu dcéru, ktorá je už viackrát rozvedená, a žije v bahne hriechu a nedopraje pokoja ani vlastnej matke, ktorá tužila po Bohu a jeho láske.

 

Zpět