Odpustenie a záchrana dvoch rodín. Stalo sa to na východe, v dedinke Poľov, kde sme sestričky vincentky boli vo farnosti v službe. Jedného dňa k nám prišli dvaja mladí a prosili o pomoc: “Sestričky, už len vaša modlitba nás môže zachrániť. Naša situácia je veľmi ťažká a nebudete veriť, neriešiteľná. Naši rodičia sú vo veľkom nepriateľstve pre nedorozumenie v hospodárstve a v boji o pole. Nerozprávajú spolu dlhé roky. A my dvaja, Marek a Marcelka, sme sa zamilovali a čakáme bábätko. Keď sa to dozvedia obidve rodiny, tak nás vyhodia z domu a bude veľmi zle“. Všetko sme vypočuli a povedali sme im, že tu pomôže len zásah neba, zveríme to Panne Márii zázračnej medaily. Dali sme im deviatnik a začali sme sa spolu s nimi modliť aj celá naša komunita. Po 10. dňoch prišli znova na faru, čo majú robiť ďalej, sme im povedali, že už to majú oznámiť rodičom, čo sa stalo. Veľmi sa báli a bránili, tak sme ich uistili, aby sa nebáli, že tam už išla Panna Mária, aby to všetko zariadila. A skutočne, zázrak sa stal, rodičia povedali s kľudom, to sme tušili, mali ste to už dávno povedať. Bola svadba, obidve rodiny sa zmierili, odpustili si dlhoročné spory a svadobníci priniesli na faru veľkú výslužku a ďakovali. Povedali sme im, aby ďakovali Matke Božej za záchranu a pomoc. Po čase sa im narodil synček Marek, doniesli nám ho ukázať s dojatím, že je to Boží zázrak a spolu sme ďakovali za záchranu rodín, za odpustenie, lebo medzi rodinami bola veľká nenávisť a za malého Marečka, ktorého im doktorka chcela zabiť, aby išla Marcelka na potrat, že nemá ešte 18 rokov, nedokončená škola, atď. Marcelka od strachu začala krvácať, dobehla na faru znova, čo má robiť? Sme jej poradili, aby v kľude ležala a hore nohy a pomohlo to. Nech je za všetko oslávený Boh na príhovor Nepoškvrnenej Matky.

 

Zpět