Stalo sa to na misiách v Habovke. Jedno dievčatko malo ísť na vážnu operáciu hlavy, malo dosť veľký nádor a už bolo všetko pripravené na operáciu. Začali sme sa cela misijná posádka modliť k Panne Márii zázračnej medaily za uzdravenie a mali sme so sebou relikvie svätej Katarínky Laboure, aby Ona vyprosila milosť u Boha cez Nepoškvrnenú. Panna Mária zasiahla. Dievčatko za nami pribehlo, začalo nás objímať a kričalo: “Stal sa zázrak, nádor zmizol a ja nemusím na operáciu“. Všetci sme boli dojatí a prekvapení a ďakovali sme spolu s ňou za zdravenie.

Zpět