Ohlášky pro období od 12. dubna 2020 do odvolání

26. 05. 2020

Ohlášky pro období od 12. dubna 2020 do odvolání

Bohoslužby: Všechny veřejné bohoslužby jsou dočasně zrušeny. Mše sv. na slíbené úmysly (intence) kněží odslouží soukromě. Bohoslužby můžete naštěstí sledovat přes Rádio Proglas a Televizi Noe, Lux, i jiná média (internet).

V neděli i nadále slavme Den Páně – vyhněme se práci, kterou můžeme udělat ve všední den a věnujme se více duchovní činnosti (např. četba Písma sv., modlitba, vzdělávání se v náboženských věcech apod.). Využijme čas pro utužení kontaktů se svými blízkými.

Podle přání církve mají zůstat kostely otevřené pro individuální modlitbu a přijetí svátostí. Snažím se tuto směrnici naplnit a posloužit farníkům tímto způsobem.

Naše Centrum je otevřeno:

dopoledne denně kromě úterý 09.00 – 11.00 (včetně sobot a nedělí)

odpoledne pondělí, středa, pátek 15.00 – 17.00

Během této doby na požádání zpovídám, uděluji sv. přijímání a sloužím soukromě mši sv. Za poslední měsíc postupně již jistě několik desítek věřících této možnosti využilo, např. při cestě na nákup atp. Samozřejmě za dodržení všech předepsaných hygienických opatření.

Někteří při tom též individuálně nějakou dobu plnili děkovné zásilky pro naše dárce, mnozí i opakovaně. Patří jim velký dík! Hromadnou brigádu jsme nemohli organizovat, proto bude nutno odeslání odložit. Původně jsme zamýšleli poslat to kolem Velikonoc jako pozvánku na otevření kostela 1. května. Potom kvůli nouzovému stavu jako varování, aby 1. 5. nejezdili. Nyní se ukazuje, že to asi všichni pochopí sami, že kvůli prodlužování opatření 1. května nic nebude (požehnání by mělo být 12. 9.).

Není v mých silách zorganizovat ve farnosti hromadné šití roušek, jak to navrhuje jeden farník. Někteří z vás je šijí a rozdávají ve svém okolí. I vám patří velký dík! Dovídám se však, že zájem o roušky se už pomalu nasytil. Pokud máte tuto možnost, využijte ji ve prospěch bližních. Nebo jim nabídněte svou pomoc jiným způsobem (donést nákup, léky, poradit, povzbudit malomyslné, ustarané, zatelefonovat, napsat… Je třeba zapojit „fantazii lásky“. Zatím bychom se ale neměli příliš navštěvovat.

Zvláštní doba, kterou prožíváme, nás vybízí, abychom ze sebe vydali to nejlepší, vyšli ze svého pohodlí a sobectví, zamysleli se nad svým dosavadním způsobem života a prožívání naší víry.

Přichází období ekonomického poklesu a možná mnozí farníci přijdou o práci a o podstatnou část příjmů. Farnost by se měla snažit těmto bratřím pomoci při hledání zaměstnání a řešení těchto problémů tak, aby v ní nemusel nikdo strádat. Vidím to jako důležitý úkol, který před námi leží. Prosím, abyste o tom přemýšleli.

Drazí farníci,

myslím na vás a modlím se za vás. Přeji radostné a požehnané Velikonoce.

Ať Pán rozjasní všechny vaše temnoty, obavy a strachy.

Těším se na setkání.

Prosím předejte tyto informace těm, kdo nemají možnost je jinak získat.

P. Pavel