Ohlášky 9.5. 2021 – 6. neděle velikonoční

08. 05. 2021

Dnes je 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany. Na jejich podporu věnujeme výnos dnešní sbírky. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Navečer v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka. V případě trvalého deště bude zde v kostele. Srdečně zveme!

Počet návštěvníků bohoslužeb již není omezen, ale je třeba zachovávat všechna hygienická opatření – desinfekce u vchodu, ochrana dýchacích cest a rozestupy 2 m, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Využívejte i místa k sezení na obvodové lavici. Abychom je neblokovali, odstěhovali jsme stolky s knihami a časopisy do boční chodby. Zatím ponecháváme program nedělních bohoslužeb beze změny.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Protože to je významný doporučený svátek, bude kromě ranní mše sv. i mše večer v 18.00. V pátek bude svátek sv. apoštola Matěje.

Bohoslužby jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá. Příští neděle je 7. velikonoční. Je to Svátek matek. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00, v 18.00 bude májová pobožnost u sv. Antoníčka.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy.  Přihlášky a bližší informace zde na webu.

K dnešnímu Dni matek plni vděčnosti žehnáme všem maminkám a babičkám a vyprošujeme jim vše, co potřebují k naplnění jejich krásného a poslání.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět