Ohlášky 8.5. 2022 – 4.neděle Velikonoční

07. 05. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Odpoledne (8.5.) v 15.00 bude v kostele otec Pavel Hověz provázet farníky z farnosti sv. Tomáše.
Májová pobožnost a svátostné požehnání bude v kostele až v 17.00 hod.

V týdnu si budeme připomínat:
V sobotu – svátek sv. Matěje, apoštola

V neděli 15. května v sále DC zahraje cimbálová muzika Líšňáci. Jarní setkání s cimbálkou začne v 15.00 hod. vystoupením dětského souboru.

V úterý 17. května v 19.00 hod v kostele vystoupí soubor Opera diversa s chrámovým koncertem Misericordia. Zazní introit pro dvě trubky a smyčce nebo vokálně- instrumentální provedení antifony Da pacem, Domine. Celý program je na nástěnce. Vstupné bude dobrovolné

22. května při mši svaté v 10.00 bude první svaté přijímání a ve 12.00 budou v kostele oddáni Veronika Křetínská z Dražovic a Caimen Wilkes Chudý z Prahy.

Zpět