Ohlášky 7.6.2020 – Slavnost Nejsvětější Trojice

06. 06. 2020

Bohoslužby – dnes naposledy tři mše sv.: 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. Sbírka je určena na vybavení našeho kostela. Pán vám odplať vaše dary a příspěvky.

Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Svátky v týdnu: ve čtvrtek se někde slaví slavnost Těla a Krve Páně. U nás ji budeme slavit příští neděli. V sobotu je památka sv. Antonína.

Příští neděli budeme slavit Boží Tělo.

 

Od příští neděle budou pouze dvě mše sv.: v 8.00 a 10.00.  Po mši v 10.00 vykonáme krátký božítělový průvod a svátostné požehnání.

 

Úklid kostela připadá na skupinu mládeže v úterý odpoledne.

Ve středu bude po mši schůze farní rady.

V pátek se zúčastníme Noci kostelů, viz program.

Příští neděli v 15.00 bude pouť u kaple sv. Antonína. Hlavním celebrantem bude o. Ignác Majvald, františkán z Husovic. Srdečně zveme, přiveďte i své přátele.

 

Do kostela choďte především bezbariérovým hlavním, popř. vedlejším vchodem.

Zpovědnice pro nedostatečnou zvukovou izolaci nelze zatím používat. Zpovídat bude o. Pavel prozatím v budoucí sakristii, o. Karel ve staré budově v zadní místnosti. Zatím budeme používat ještě starou sakristii, kde je možno si opět objednávat intence – úmysly, na které bude sloužena mše sv.

Prostor pro matky s dětmi není zamýšlen jako herna. Proto ho nezavalujte hračkami, které se vám už doma nehodí. Ideální by bylo, kdyby si dítě v případě nutnosti doneslo a zase odneslo jednu svoji oblíbenou hračku. Snažte se dle možností vést děti i v „akváriu“ ke zbožné účasti na mši sv.

Farní knihovna bude fungovat mezi bohoslužbami jako dříve. Děkujeme p. dr. Bulkovi za její obětavé mnohaleté vedení.

Přemýšlejme o možnosti v sále Duchovního centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech. Podmínky by pro to byly.

Po kolaudaci bychom mohli pro zájemce provozovat farní rozhlednu ve věži (např. dvě hodiny v sobotu a neděli odpoledne). Budou potřeba dobrovolníci, kteří by zajistili dozor.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi vzadu v kostele..

Letošní letní tábor pro děti naší farnosti se neuskuteční. Místo toho připravujeme náhradní variantu na jednotlivé vybrané dny během prázdnin. kdy bychom na celý den zajistili pro děti program (např. výlet, hry či různé dílničky atd.). Jedná se vždy o pondělí (13. a 27. července, 17. a 24. srpna). Bližší informace budou k dispozici v nejbližších dnech na webových stránkách farnosti, na nástěnce v šatně či ve farních ohláškách.