Ohlášky 6. 9. 2020 – 23. neděle v mezidobí

05. 09. 2020

Bohoslužby:  v neděli: 8.00 za farníky a dobrodince a v 10.00. Ve všední dny jsou bohoslužby jako obvykle. V sobotu 12.9. mše nebude v 8.00, ale v 11.00, spojená s požehnáním kostela, více info zde. V neděli 13. září bude mše v 10.00 česko-německy s německými hosty, kteří přijedou na požehnání.

V úterý je významný svátek Narození P. Marie. Proto namísto bohoslužby slova a adorace bude v 17.00 mše svatá.

Ve středu po mši bude schůzka na přípravu slavnosti požehnání kostela. Protože očekáváme velké množství hostů a návštěvníků, nebudeme moci našim farníkům zajistit místa na sezení v kostele. Přednost dostanou pozvaní hosté. Mši bude přenášet Televize Noe i do sálu DC, který bude vyhrazen pro naše starší a hendikepované návštěvníky. Malé děti tentokrát zanechte doma.

Přípravu sálu DC provedeme v pátek od 16.30 a kostela večer po bohoslužbě. V sobotu od 8.00 hodin bude potřeba nachystat prostranství u kostela. Prosíme o brigádníky na úklid po skočení akce v sobotu v 15.00.

Úklid kostela připadá tento týden na skupinu mladších žen. Prosíme další ženy i muže a mládež všech věkových kategorií, aby se svou pomocí zapojili do tří už existujících skupin, nebo vytvořili skupinu novou. Hledáme také ženy, které jsou ochotny vzít si na starost květinovou výzdobu. Údržba kostela je věcí nás všech. Byli bychom rádi, kdybyste se v něm cítili doma a převzali aspoň malinký dílek odpovědnosti za něj. Je to i služba pro veřejnost a pro prezentaci církve.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní zvonečky, stejně jako svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce.

Hledáme ochotného technicky zdatného farníka, který by si vzal na starost sledování různých technologií kostela, objednávání jejich revizí apod.

Plánujeme od 23. do 25. října duchovní obnovu pro rodiny s dětmi v Břežanech u Znojma. Informace a přihlášky u s. Margity.

Zpět

Ohlášky z minulého týdne