Ohlášky 6.6. 2021 – Slavnost Těla a Krve Páně, Božího Těla

05. 06. 2021

Dnes je Slavnost Těla a Krve Páně, Božího Těla. Bohoslužby jsou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00 za farníky a dobrodince. Při mši v 10.00 přistoupí 6 dětí k odloženému 1. sv. přijímání a po mši bude krátký božítělový průvod a svátostné požehnání. Do prázdnin ponecháváme program nedělních bohoslužeb beze změny. Od července budou pouze 2 mše sv. – v 8.00 a 10.00.

V pátek bude slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a v sobotu památka Neposkvrněného Srdce P. Marie.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá.

Příští neděle bude 11. v mezidobí. Bohoslužby budou v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. V 15.00 bude za každého počasí každoroční pouť u sv. Antoníčka. Hlavním celebrantem bude otec František Vladimír Hubálovský z brněnského kláštera minoritů. Srdečně zveme, pozvěte i své přátele a ctitele sv. Antonína.

Spolek Spokojený senior – KLAS připravil pro seniory sérii pravidelných cvičení pod širým nebem a také sérii vycházek v blízkém okolí Brna po celý červen. Bližší informace najdete na nástěnce v kostele.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět