Ohlášky 6.11. 2022 – 32. neděle v mezidobí

05. 11. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V následujícím týdnu si budeme připomínat:
V úterý – svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ve čtvrtek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
V pátek – památka sv. Martina, biskupa
V sobotu – památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

V úterý během dne bude v kostele Česká televize Brno instalovat kamery a osvětlení na záznam vánočního koncertu Ondráše. Vánoční koncert se bude předtáčet ve středu 9. 11. od 9.00 do 15.00. Česká televize na tuto dobu hledá publikum a obrací se i na naši farnost. Zájemci hlaste se v sakristii. Doposud se přihlásilo jen 6 lidí.

V sobotu 12.listopadu bude v sále DC oslava sv. Martina. Informace jsou na plakátku. Pozvánka je především pro rodiny s dětmi.

Pozvánka do Králova Pole: Dnes odpoledne v 16.30 začíná v kostele benefiční koncert chrámového sboru a orchestru. Více informací na plakátku.

Příští neděli bude kostelní sbírka na podporu křesťanských sdělovacích prostředků.

Výuka náboženství viz rozpis zde. Různá setkávání ve farnosti viz zde.

Zpět