Ohlášky 5.9. 2021 – 23. neděle v mezidobí

04. 09. 2021

Nedělní bohoslužby v 8.00 a 10.00 hod.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozpisu, více info k nalezení zde.

Svátky v týdnu:
Středa – svátek Narození Panny Marie
Ve středu 8. září ve14.00 hod bude v kostele Requiem a poslední rozloučení s panem Hubertem Brindzou, který zemřel 1. září ve věku 82 let.

Příští neděle bude 24. v mezidobí a bohoslužby budou v 8.00 a 10.00 hod.

Rozpis celebrací, až na výjimky, bude v tomto školním roce takto:
V neděli v 8.00 otec Karel, v 10.00 otec František.
V týdnu otec František úterý, středa, čtvrtek a pátek, otec Karel v pondělí a v sobotu. Otec Karel slouží mši svatou rovněž v pátek v 16.00 v Domově pro seniory, kam mohou přicházet návštěvníci, kteří jsou očkováni nebo prodělali covid či mají platný test a k tomu respirátor.

Zpovědní služba v kostele: každý den ½ hod před každou mší svatou nebo na požádání. Otec Karel bude zpovídat ve zpovědnici hned vedle vchodu do kostela a to v neděli, pondělí, středu a v sobotu

Úmysly na mše svaté budeme v sakristii zapisovat až v listopadu a to na rok 2022. Pokud se individuálně domluvíte s knězem, můžeme vaši intenci odsloužit ale mimo zdejší kostel.

Vzadu v kostele i zde na internetových stránkách farnosti najdete formulář přihlášky dětí do vyučování náboženství. Prosím přihlášku vyplňte a odevzdejte do sakristie nebo do poštovní schránky.

Sr. Margita zve na setkání dětí mariánské družiny, které bude 24. – 26.9. ve Vranově u Brna. Přihlášky jsou k dispozici v kostele.

K dispozici je stolní kalendář na rok 2022. Každá rodina farnosti si může jeden kus odebrat bez poplatku. Cena kalendáře je 70,-Kč.

Prosíme farníky o zajištění hlídání kostela na příští sobotu a neděli odpoledne. Zapište se v sakristii. Děkujeme.

Ohlášky z minulého týdne
Zpět