Ohlášky 5. 7. 2020 – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

04. 07. 2020

Bohoslužby v neděli: 8.00 a 10.00 za farníky a dobrodince.

Ve všední dny jsou bohoslužby: v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V sobotu bude v 11.00 podle přání pozůstalých výjimečně mše sv. za zemřelou Pavlu Brychtovou z Janouškovy ulice. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Úklid kostela připadá na skupinu mladších žen, tentokrát v úterý odpoledne.

V sobotu bude svátek sv. Benedikta, patrona Evropy.

Zpovědnice pro nedostatečnou zvukovou izolaci nelze zatím používat. Otec Pavel zpovídá v budoucí sakristii, o. Karel ve staré budově v zadní místnosti.

Přemýšlejme o možnosti po prázdninách v sále Duch. centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi vzadu v kostele, stejně jako kalendář o stavbě kostela a další publikace z naší produkce.

Letošní letní tábor pro děti farnosti se neuskuteční. Místo toho bude pro děti program (např. výlet, hry či různé dílničky atd.). Bližší informace na webových stránkách farnosti nebo u Dominika Leplta..

Sdružení Mariánské mládeže připravuje od 4. do 6. září společný víkend. V říjnu pak se uskuteční víkendová duchovní obnova pro rodiny v Břežanech. Bližší informace u sr. Margity.

 

Farní pastorační tým přeje všem farníkům krásné prázdniny a dovolené.

 

zpět

ohlášky minulý týden