Ohlášky 5.6. 2022 – slavnost Seslání Ducha Svatého

04. 06. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Dnešní kostelní sbírka je určena na charitu.
V 15.00 hod. bude v kostele Te Deum a svátostné požehnání.

V týdnu si budeme připomínat
v pondělí – památka Panny Marie, Matky církve
ve středu – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
v sobotu – památka sv. Barnabáše, apoštola

Příští neděli bude slavnost Nejsvětější Trojice.

V pátek se i naše farnost zapojuje do Noci kostelů. Po mši svaté v 18.00 bude kostel otevřen, ve 20.00 začnou zpívat Živé rytmy a od 21.00 zpříjemní při prohlídce kostela svým vystoupením kvartet lesních rohů. Kostel bude otevřen do 22.00 hod.

V sobotu 11. června v 11.00 hod bude v našem kostele česko-německá mše svatá, které se účastní sestry františkánky z vídeňského kláštera, kde žila bl. Marie Restituta. Přijměte pozvání na tuto mši svatou, kterou bude celebrovat otec Pavel Hověz.

V sobotu 11. června půjdou letošní prvokomunikanti na děkovnou pouť do Křtin. Po pěší pouti, která začíná v 9.00 bude ve Křtinách ve 14.00 děkovná mše svatá. Kdo by se chtěl přidat i formace dostanete u Jana Rychtáříka.

25. června ve 13.13 hod. budou ve farním kostele v Brně Husovicích oddáni ing. Václav Čermák z Krnova a Markéta Štorová z Brna Lesné.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté pro 2. pololetí tohoto roku.

Zpět