Ohlášky 5.11. 2023 – 31. neděle v mezidobí

05. 11. 2023

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

Čtvrtek – svátek Posvěcení lateránské baziliky
Pátek – památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Sobota – památka sv. Martina, biskupa

Odpoledne v 16.00 hod bude příprava na biřmování.

Začala pravidelná setkávání chrámového sboru k nácviku na Vánoce. Probíhají vždy ve čtvrtek od 18 hodin.

V sobotu 11. listopadu od 15 hodin bude v sále Duchovního centra pro děti odpoledne se sv. Martinem. Lampiony s sebou.

Zpět