Ohlášky 4.9. 2022 – 23. neděle v mezidobí

04. 09. 2022

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V následujícím týdnu si budeme připomínat:
ve čtvrtek – svátek Narození Panny Marie

Ve středu 7. září v 11.00 bude v kostele requiem za pana Vlastimila Švestku, který zemřel ve věku 90 let.

Prosím o přihlašování dětí do výuky náboženství.

Žáci 1. a 2. tříd budou mít vyučování na základní škole Milénova..
Žáci 3. třídy, kteří se připravují na první svaté přijímání, budou mít hodinu v pátek 16.30 v duchovním centru. Vyučuje Jan Rychtářík.
Souběžně bude v pátek vyučována druhá skupina a to starších dětí, připravujících se na přijetí svátostí.
Žáci 4. a 5. třídy budou mít hodinu ve středu v 16.00 v duchovním centru. Vyučuje Dominik Leplt.

Ve farnosti bude probíhat od října příprava na biřmování. Setkání biřmovanců budou v neděli v 16.00 hod. Po celé září se zájemci o přípravu na biřmování přihlašují v sakristii.

Zpět