Ohlášky 4.7. 2021 – 14. neděle v mezidobí

03. 07. 2021

Bohoslužby v 8.00 a 10.00. Dnes je sbírka na bohoslovce, přeložená z minulé neděle, kdy byla mimořádná sbírka na pomoc lidem jižní Moravy, zasažených přírodní katastrofou. Sbírka vynesla 65 tisíc korun. Pán Bůh zaplať za vaše dary a příspěvky! Několik farníků také jelo přímo na místo pomáhat jako dobrovolníci při odklízení trosek. Tato pomoc bude potřebná hlavně později, až pomine první vlna pomoci, organizované státními orgány

Zítra je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy. Mše sv. bude večer v 18.00. Dopoledne doporučujeme sledovat v ČT slavnost z Velehradu.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle, více info k nalezení zde. V úterý v 17.00 je společná adorace Nejsvětější svátosti, ve čtvrtek po mši do 9.00 adorace soukromá.

Příští neděle bude 15. v mezidobí. Bohoslužby budou v 8.00 a 10.00.

Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě. Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování svých domovů a obcí.

Modleme se také za oběti této přírodní katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným soudcem a přijal je do své nebeské náruče. Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a vzájemnou solidaritu.

Ohlášky z minulého týdne

Zpět