Ohlášky 4. 4. 2021 – Hod Boží velikonoční

03. 04. 2021

Dnes je Hod Boží velikonoční. Bohoslužby v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00. Sbírka je určena na vybavení kostela, např. naše nové lavice stály něco přes jeden milion korun. Pán Bůh zaplať! za vaše dary a příspěvky. Bohoslužby je možno konat při zaplnění max. 10 % míst k sezení. V našem kostele se může rozmístit 30 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící (do počtu 20), aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam je přenášen zvuk z kostela.

Odpoledne v 15.00 bude Te Deum a svátostné požehnání.

Zítra je Pondělí velikonoční. Bohoslužby budou jako stejné jako v neděli, jinak jako obvykle.

Příští neděli bude svátek Božího milosrdenství. Bohoslužby budou jako obvykle v 7.00, 8.00, 9.00 a 10.00.

Letní tábor pro děti naší farnosti je plánován v termínu od 18. do 24. července na faře v Ostrově u Macochy. Cena 2500 Kč. Přihlášky a bližší informace u Dominika Leplta. Základní informace a kontakty jsou také na plakátku ve vývěsce kostela.

Na stolečku vzadu je lístek o připravované knížce o P. Františku Líznovi. Pokud byste se chtěli připojit se svou vzpomínkou nebo příběhem, obraťte na tam uvedenou adresu.

 

Děkujeme všem, kdo jste připravovali letošní velikonoční svátky: kostelníkům, ministrantům, lektorům, zpěvákům, varhaníkům, hudebníkům, pomocníkům provádějícím úklid a výzdobu, těm, kdo jste zajistili internetový přenos bohoslužeb Svatého třídenní, všem, kdo jste přišli na bohoslužby nebo adoraci během dne…

Přejeme všem farníkům radostné a požehnané velikonoce.

 

Ohlášky z minulého týdne

Zpět