Ohlášky 11. 10. 2020 – 28. neděle v mezidobí a následující dny nouzového stavu

11. 10. 2020

Svátky v týdnu: Ve čtvrtek památka sv. Terezie od Ježíše

v pátek sv. Hedviky

v sobotu sv. Ignáce Antiochijského.

Vzadu v kostele jsou ke koupi pamětní medailky s bl. Restitutou, zvonečky, stejně jako oplatky a svíce s obrázkem kostela, kalendář o jeho stavbě a další publikace z naší produkce. Také zdarma poslední číslo časopisu Metropolitan, kde je článek o našem kostele. Náš kostel byl před několika dny vyhlášen Obcí architektů za Novostavbu roku.

Farní charita plánuje výrobu dušičkových kytic ve středu 21. října v 14.00 a prosí jednak o brigádnice, jednak o obstarání suchých květin a zeleně ze zahrady.

1. sv. přijímání 6 dětí se kvůli těmto opatřením odkládá na neurčito.

 

Od 12. 10. se zavádějí omezující opatření, která se týkají i účastníků bohoslužeb:

Otec biskup: „Protože je na bohoslužbě povolena účast maximálně deseti osob, uděluji až do odvolání věřícím v brněnské diecézi dispenz od osobní účasti na nedělní bohoslužbě. U svateb a pohřbů je povolena účast maximálně 30 osob. Dále ruším společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze, při nichž počet účastníků přesahuje 10 osob. Při této příležitosti sděluji, že plánovaná sbírka na Misijní neděli dne 18. října 2020 se přesouvá na termín, který bude stanoven později.“

V praxi to u nás ve farnosti bude tak, že otcové Pavel i František budou přítomni v Duch. centru každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin pro individuální pastorační službu. To znamená, že se můžete přijít pomodlit, požádat o rozhovor s knězem, o sv. zpověď nebo sv. přijímání. Někdy během těchto hodin budou otcové sloužit mši sv. Jistě chápete, že nemohou stanovit pevný termín, protože by jistě na něj přišlo víc jak 10 zájemců. Budeme vděčni, když věřící, kteří přijdou se pomodlit, spojí svou návštěvu s menší brigádou – plněním obálek s děkovnými dopisy.

 

Ohlášky z minulého týdne

Zpět