Ohlášky 31.5.2020

30. 05. 2020

Bohoslužby:

31.5.2020 7.30 za farníky a dobrodince, 9.00 a 10.30. V 18.00 bude májová pobožnost u Antoníčka. Srdečně zveme. V případě trvalého deště bude májová v kostele.

Ve všední dny jsou bohoslužby v pondělí, středu a pátek v 18.00, ve čtvrtek v 7.00 a v sobotu v 8.00. V úterý v 17.00 se koná bohoslužba slova a adorace, vedená bratrem jáhnem.

Svátky v týdnu:

v pondělí je památka P. Marie, Matky církve, ve středu sv. Karla Lwangy, ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv. Bonifáce a v sobotu sv. Norberta. Pátek a sobota jsou první v měsíci.

Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice.

 

Bohoslužby budou v našem novém kostele zatím ještě v 7.30, 9.00 a 10.30. Po delší době bude při nich opět sbírka na vybavení kostela.

Od neděle 14. června budou bohoslužby pouze v 8.00 a 10.00. Do kostela choďte bezbariérovým hlavním, popř. vedlejším vchodem.

Po kolaudaci, která, dá-li Pán, by mohla být v červnu, bychom mohli pro zájemce provozovat farní rozhlednu ve věži (např. dvě hodiny v sobotu a neděli odpoledne). Budou potřeba dobrovolníci, kteří by zajistili dozor.

Zpovědnice pro nedostatečnou zvukovou izolaci nelze zatím používat. Zpovídat budeme prozatím v budoucí sakristii (popřípadě v obou).

Prostor pro matky s dětmi není zamýšlen jako herna. Proto ho nezavalujte hračkami, které se vám už doma nehodí. Ideální by bylo, kdyby si dítě v případě nutnosti doneslo a zase odneslo jednu svoji oblíbenou hračku. Snažte se dle možností vést děti i v „akváriu“ ke zbožné účasti na mši sv.

Farní knihovna bude fungovat mezi bohoslužbami jako dříve. Děkujeme p. dr. Bulkovi za její obětavé mnohaleté vedení.

Přemýšlejme o možnosti v sále Duch. centra vést v neděli po mších „farní kavárnu“, jak je tomu v mnoha farnostech. Podmínky by pro to byly.

Úklid kostela připadá na skupinu v úterý dopoledne. Večer v 19.30 budou Modlitby matek.

Na pultu v šatně staré budovy si můžete vzít zdarma do rodiny jeden výtisk našeho nového kalendáře. Rozeberte si starší čísla Katolického týdeníku a Světla a letáky k Noci kostelů.

Nechali jsme vyrobit další pamětní zvonečky. Jsou ke koupi rovněž na pultu v šatně.

Kdo byste chtěli dostávat tyto ohlášky formou e-mailu, přihlaste se u duchovního správce.

Zatím budeme používat ještě starou sakristii, kde je možno si opět objednávat intence – úmysly, na které bude sloužena mše sv.

Biskupství hledá novou kolegyni do finanční účtárny. V těchto dnech odchází na mateřskou dovolenou jedna z dosavadních účetních a je třeba ji neprodleně nahradit.

V neděli 14. června v 15.00 bude pouť u kaple sv. Antonína. Hlavním celebrantem bude o. Ignác Majvald, františkán z Husovic.