Ohlášky 31.10. 2021 – 31. neděle v mezidobí

30. 10. 2021

Svátky v týdnu:
Pondělí – slavnost všech svatých
Mše svaté 7.00 a v 18.00

Úterý – vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Mše svaté 7.00, 8.00, 9.00 a v 18.00

Pátek – první v měsíci

V sobotu 6. listopadu budeme putovat na pouť do kostela Jména Panny Marie ve Křtinách. Program pouti: v 15.00 modlitba za zemřelé na hřbitově ve Křtinách, 15.30 modlitba růžence v kostele a v 16.00 následuje mše svatá.

Duchovní pomoc našim zemřelým, kteří ještě nedosáhli plného společenství s Bohem. Možnost je získáním odpustků o Slavnosti Všech svatých a při Vzpomínce na všechny věrné zemřelé: v pondělí 1. listopadu odpoledne a v úterý 2. listopadu po celý den je možné při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Odpustky může získat katolický křesťan, který žije v milosti posvěcující, za těchto podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce, při návštěvě kostela a to modlitbu Páně a vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Podle nařízení vlády ČR nutno zachovávat přísnější hygienická opatření při shromážděních v uzavřených prostorách. Při návštěvě kostela je z hlediska těchto opatření nutno používat především respirátor.

Děti si budou pro znamení kříže přistupovat až po mši svaté, po požehnání před odchodem kněze do sakristie.

Ohlášky z minulého týdne
Zpět