Ohlášky 31. 1. 2021 – 4. neděle v mezidobí

30. 01. 2021

Bohoslužby je stále možno konat při zaplnění maximálně 10 % míst k sezení. V našem kostele se může rozmístit 30 účastníků. Po naplnění tohoto počtu prosíme další věřící (do počtu 20), aby se účastnili mše sv. v sále Duchovního centra, kam je přenášen zvuk z kostela.

Bohoslužby v týdnu jako obvykle. V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic. Bohoslužby budou ráno v 7.00 a večer v 18.00 a požehnáme vám při nich svíce, které si přinesete, adorace v 17.00 nebude. Ve čtvrtek je soukromá adorace po mši do 9.00. Ve středu je památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Po mši bude uděleno (hromadně) svatoblažejské požehnání. Ve čtvrtek 13.00 bude zde pohřeb p. Ing. Aloise Komínka.

Služba v kanceláři: po, stř, pá: 14.30 – 17.00.

Příští neděle bude 5. v liturgickém mezidobí: Mše sv. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00

Před bohoslužbami se modlíme o přímluvu naší s. Restituty za ukončení pandemie.

Úklid kostela má na starosti ve čtvrtek první skupina žen.

Kdo jste požádali o vystavení daňového potvrzení, můžete si ho vyzvednout v sakristii.

 

Zpět

Ohlášky z minulého týdne