Ohlášky 30.10. 2022 – 31. neděle v mezidobí

30. 10. 2022

V úterý bude slavnost Všech svatých. V 17:00 půlhodinová adorace.

Ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci ve dnech 1. – 8. listopadu jsou následující
1) daný den přijmout eucharistii
2) 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den navštívit kostel, v ostatní dny navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé
3) modlitba na úmysl svatého Otce
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října.

Bohoslužby v týdnu jsou podle rozpisu, více info k nalezení zde.

V týdnu bude první pátek a první mariánská sobota.

Dnes odpoledne nebude v kostele růžencová pobožnost.

Dnes v 16.00 hod. se v duchovním centru sejdou ti, kdo mají zájem o přípravu na biřmování.

Každé úterý v 19.00 hod. probíhají v kostele zkoušky chrámového sboru. Cvičí se hudba na vánoční svátky.

V sobotu 12.listopadu bude v sále DC oslava sv. Maritna. Informace jsou na plakátku. Pozvánka je především pro rodiny s dětmi.

Výuka náboženství viz rozpis zde. Různá setkávání ve farnosti viz zde.

Zpět