Ohlášky 3.7. 2022 – 14. neděle v mezidobí

03. 07. 2022

V úterý bude slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.

V úterý bude v kostele mše svatá v 7.00 hod., odpoledne nebude adorace.

Rozpis pravidelných bohoslužeb nebude přes prázdniny změněn.

V sakristii zapisujeme úmysly na mše svaté pro 2. pololetí tohoto roku.

Po celé léto až do 15. září bude i náš kostel otevřen k prohlídce a to vždy v sobotu od 14.00 do 17.00 hod. V toto dobu je v kostele průvodce.